Материјали за предметот Социјална патологија кај Проф.д-р Пере Аслимоски

Материјали за предметот Социјална патологија кај Проф.д-р Пере Аслимоски

Почитувани студенти,
Приложените материјали ( предавања и подготвителни прашања) по Социјална патологија треба да ни помогнат во реализацијата на предметната програма во новите настанати услови . На неограничено располагање Ви стои можноста за контактирање преку е-маил и телефонски , а по потреба ќе започнеме да користиме и соодветна платформа за далечинско учење. За дополнителни информации слободно консултирајте се со м-р Елена Ќосеска ( elena_koseska@live.com).
Охрид, 25.03.2020 Проф. д-р Пере Аслимоски

*ОСТАНЕТЕ ДОМА*
*ЗДРАВЈЕТО Е НАША ЗАЕДНИЧКА ОДГОВОРНОСТ!*