Нов линк за Meet увид во тестовите од првиот колоквиум по Меѓународна трговија.