Одлагање на предавања – Проф.д-р Јованка Билјан

Одлагање на предавања – Проф.д-р Јованка Билјан

Се известуваат сите студенти кои во зимскиот семестар 2019/2020 го слушаат предметот Царински сиситем и политика кај Проф.д-р Јованка Билјан дека предавањата во Понеделник (21.10.2019) нема да се одржат.
Дополнително ќе биде објавен термин за тоа кога ќе се одржат.
Предметен професор:
Проф.д-р Јованка Билјан