Одложување испит кај проф д-р Катерина Ангелевска Најдеска

Одложување испит кај проф д-р Катерина Ангелевска Најдеска

Се известуваат студентите дека испитите кај проф д-р Катерина Ангелевска Најдеска закажани на 17.06.2021 година се одложени, истите ќе се одржат на 21.06.2021 година во 12 часот.