Одложување испит – Проф. Д-р Ристо Гогоски

Одложување испит – Проф. Д-р Ристо Гогоски

Испитот од сите предмети кои што студентите ги слушале кај Проф. Д-р Ристо Гогоски, закажани за ден 27.01.2020 година во 10 часот се одложуваат за ден 28.01.2020 година во 11 часот.
Од предметниот наставник.