Одложување испити кај проф д-р Снежана Дичевска

Одложување испити кај проф д-р Снежана Дичевска

Испитите кај проф д-р Снежана Дичевска во септемвриска испитна сесија се одложуваат на 23.09.2019 година во 10 часот.
Предметен професор Проф д-р Снежана Дичевска