Одложување испити на трет циклус – ФТУ – Проф. Д-р Вера Караџова, Проф. Д-р Митре Аврамоски

Одложување испити на трет циклус – ФТУ – Проф. Д-р Вера Караџова, Проф. Д-р Митре Аврамоски

Испитите на трет циклус на студии кај Проф. Д-р Вера Караџова закажани на ден 11.09.2019 година, ќе се одржат на ден 20.09.2019 година во 12 часот.
Испитите на трет циклус на студии кај Проф. Д-р Митре Аврамоски закажани на ден 18.09.2019 година, ќе се одржат на ден 20.09.2019 година во 11 часот.