Одложување испити Статистички методи и Анализа на ризик

Одложување испити Статистички методи и Анализа на ризик

Испитите Статистички методи и Анализа на ризик закажани на 16.06.2021 година се одложуваат. Термин за полагање на испитите во прва декада ќе биде дополнително објавен.