Одложување на испитите на трет циклус на студии кај проф. Д-р Лилјана Баткоска

Одложување на испитите на трет циклус на студии кај проф. Д-р Лилјана Баткоска

Испитите на трет циклус на студии кај проф. Д-р Лилјана Баткоска кои се закажани на 11.05.2021 година, се одложуваат и ќе се одржат на ден 20.05.2021 година онлајн по договор за студентите.