Одложување на испитот Истражување и менаџирање со ризиците во туристичкиот бизнис

Одложување на испитот Истражување и менаџирање со ризиците во туристичкиот бизнис

Испитот Истражување и менаџирање со ризиците во туристичкиот бизнис кај комисијата проф. Д-р Вера Караџова и проф. Катерина Ангелевска Најдекса закажан на ден 11.11.2020 се одложува и ќе се одржи на ден 20.11.2020 (петок) во 15 часот.