Одложување на испитот Царинска модернизација

Одложување на испитот Царинска модернизација

По барање на студентите на втор циклус на студии испитот Царинска Модернизација кај проф. Д-р Јованка Билјан и проф. Д-р Ристо Гогоски се одложува. Термин за полагање ќе биде дополнително објавен.