Одложување на временскиот термин на испитите кај Проф.д-р Ивица Смиљковски