Одложување на временските термини за полагање на испитите кај проф. д-р Ивица Смилковски

Одложување на временските термини за полагање на испитите кај проф. д-р Ивица Смилковски

Се известуваат студентите кои полагаат испити кај про. д-р Ивица Смилковски испитите ке се одржат истиот ден како по сесија на 10.07.2020 год. и тоа: Фискален систем во 10 часот Транспорт и осигурување во 12 часот Неживотно осигурување во 12 часот Даночно работење во 12 часот.