Одложување на времето на одржување на испитите кај проф. Д-р Вера Караџова