Одложување на времето на полагање на испитите кај проф. Д-р Ивица Смиљковски

Одложување на времето на полагање на испитите кај проф. Д-р Ивица Смиљковски

Испитите кај проф. Д-р Ивица Смиљковски ќе се одржат на ден 22.09.2020 (вторник) и тоа: Транспорт и осигурување во меѓународна трговија, Неживотно осигурување и Даночно работење во 12 часот Фискален систем во 14 часот