Огласна Табла]Известување за предметот Бизнис информатика – Проф.д-р Мирјана Секуловска