Сметки кои треба да се уплатат за пријавување за запишување на ФТУ

Сметки кои треба да се уплатат за пријавување за запишување на ФТУ

Почитувани,
Ова се сметките кои треба да се уплатат за пријавување за запишување на ФТУ – Охрид. На самите уплатници е напишан и износот кој треба да се уплати. Идните студенти кои ќе аплицираат за запишување на Факултетот може уплатите да ги извршат и со картичка на денот на уписот.