По повод празникот Св. Климент Охридски – Доделување на дипломи

По повод празникот Св. Климент Охридски – Доделување на дипломи

По повод празникот Св. Климент Охридски, Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, Ве поканува на свечено доделување на дипломи на ден 10.12.2019 година (вторник) со почеток во 12 часот. Заради обврската околу подигање на дипломата и потпис во книгата на дипломирани студенти, треба да дојдете најкасно во 11 часот во Факултетот. Подигањето на дипломата е задолжително.
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
(Дипломи ќе се доделуваат на дипломираните студенти во периодот од 01.10.2018 до 30.09.2019 година)