Подигнување на дипломи

Подигнување на дипломи

Се известуваат студентите кои имаат дипломирано во периодот од 01.10.2020 година до 30.03.2021 година може да ги подигнат дипломите во службата за студентски прашања од 14.06.2021 година до 16.06.2021 година од 12 до 14 часот. Студентите од насока БФК дополнително ќе бидат известени на мејл адреса кога може да ги подигнат дипломите бидејќи истите се доставени за потпис од Деканот на Факултетот за безбедност – Скопје.