ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ХАКАТОН ОРГАНИЗИРАН ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА

ПОВИК ЗА УЧЕСТВО НА ХАКАТОН ОРГАНИЗИРАН ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА

УКЛО – официјален партнер на EUvsVirus Hackathon

УКЛО  официјално е избран за партнер на #EUvsVirus Hackathon и како голем поддржувач на #EUvsVirus Hackathon ги повикува и охрабрува сите поединци и/или тимови од УКЛО да се вклучат со идеи за актуелни решенија особено затоа што може да учествуваат и лица  без особени компјутерски  вештини.

 

Приклучете се на #EUvsVirus и учествувајте во борбата со COVID-19.

#EUvsVirus е онлајн европски хакатон чиј домаќин е Комисијата на ЕУ и ќе се одржи од 24 до 26 април. Основна цел на овој хакатон е да се мобилизираат 60,000 луѓе за креирање иновативни решенија за предизвиците поврзани со COVID-19.

 

Како можете да учествувате?

Регистрирајте се како учесник: https://euvsvirus.org/
Регистрирај се како ментор: https://euvsvirus.typeform.com/to/V5xqpy
Регистрирајте се како тим-лидер (организација и координација на тимовите за време на хакатонот): https://euvsvirus.typeform.com/to/Fm602V
Приклучете се како компанија: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUvsVirus_Corporate
Приклучете се како универзитет: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUvsVirus_Universities
Приклучете се како невладина организација: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUvsVirus_Foundations
Приклучете се како јавен орган: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUvsVirus_Foundations
Приклучете се како приватен партнер: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUvsVirus_Foundations

 

Да ја решиме кризата сите заедно!

 

https://www.youtube.com/watch?v=gkC6YEinomA&feature=youtu.be

Повеќе информации на линкот – https://euvsvirus.org/

Facebook – https://www.facebook.com/EUvsVirus

Linkedin – https://www.linkedin.com/company/euvsvirus

Twitter – http://twitter.com/EUvsVirus

Instagram – http://instagram.com/EUvsVirus

Youtube – https://www.youtube.com/channel/UCGp4HTHghLo8gRP_jWMA2TA/