Прашања за подготовка по преметот Безбедност во туризмот

Прашања за подготовка по преметот Безбедност во туризмот

Почитувани студенти,
Приложените материјали ( подготвителни прашања) треба да ни помогнат во реализацијата на предметната програма во новите настанати услови . На неограничено располагање Ви стои можноста за контактирање преку е-маил и телефонски , а по потреба ќе започнеме да користиме и соодветна платформа за далечинско учење.
За долопнителни информации можете да се обратите и кај м-р Елена Ќосеска ( elena_koseska@live.com).