Предавања по предметот ЕНОЛОГИЈА кај Проф.д-р Ангела Василеска

Предавања по предметот ЕНОЛОГИЈА кај Проф.д-р Ангела Василеска

Се известуваат сите студенти кои во зимскиот семестар 2019/2020 го слушаат предметот ЕНОЛОГИЈА кај Проф.д-р Ангела Василеска дека во Среда (06.11.2019) во 12:00 часот ќе се одржи прва консултативна средба со студентите.