Предавања по предметот Транспорт и осигурување во меѓународна тговија

Предавања по предметот Транспорт и осигурување во меѓународна тговија

Се известуваат студентите на насока Царина и шпедиција дека предавањата по предметот Транспорт и осигурување во меѓународна трговија кај прод д-р Ивица Смиљковски ќе се одржат во понеделник од 14 часот.