Предавање по предметот Вовед во осигурување кај Проф. Д-р Климе Попоски