Прелиминарна листа – Безбедност во туризмот – Проф.д-р Пере Аслимоски