Прелиминарна листа На кандидати со позитивна препорака од првиот уписен рок на трет циклус учебна 2020/2021 година