Прелиминарна листа на крајни резултати кај Проф.д-р Пере Аслимоски (летен семестар 2019/2020)