Прелиминарна листа на крајни резултати од испитите во прва декада кај Проф.д-р Пере Аслимоски