Прелиминарна листа на завршно оценување кај Проф.д-р Лилјна Баткоска во зимски семестар 2019/20