Прелиминарна ранг листа – Прв уписен рок 2020

Прелиминарна ранг листа – Прв уписен рок 2020

Прелиминарна ранг листа – Прв уписен рок 2020-Студиска програма за гастрономија – Вонредни

Прелиминарна ранг листа – Прв уписен рок 2020-Студиска програма за гастрономија – Државна квота

Прелиминарна ранг листа – Прв уписен рок 2020-Студиска програма за гастрономија – Специјални услови

Прелиминарна ранг листа – Прв уписен рок 2020-Студиска програма за осигурување – Вонредни

Прелиминарна ранг листа – Прв уписен рок 2020-Студиска програма за осигурување – Државна квота

Прелиминарна ранг листа – Прв уписен рок 2020-Студиска програма за туризам – Државна квота

Прелиминарна ранг листа – Прв уписен рок 2020-Студиска програма за хотелско-ресторантски менаџмент – Државна квота

Прелиминарна ранг листа – Прв уписен рок 2020-Студиска програма за царина и шпедиција – Државна квота

Прелиминарна ранг листа – Прв уписен рок 2020-Студиска програма за царина и шпедиција – Националности

Прелиминарна ранг листа – Прв уписен рок 2020-Студиска програма за царина и шпедиција – Приватна квота

Прелиминарна ранг листа – Прв уписен рок 2020-Студиска програма по Гастрономија – Дошколување

Прелиминарна ранг листа – Прв уписен рок 2020-Студиска програма по менаџмент во услужен сектор – Вонредни

Прелиминарна ранг листа – Прв уписен рок 2020-Студиска програма по Менаџмент во услужен сектор – Дошколување

Прелиминарна ранг листа – Прв уписен рок 2020-Студиска програма по менаџмент во услужен сектор – Државна квота

Прелиминарна ранг листа – Прв уписен рок 2020-Студиска програма по менаџмент во услужен сектор – Националности

Прелиминарна ранг листа – Прв уписен рок 2020-Студиска програма по менаџмент во услужен сектор – Нерангирани

Прелиминарна ранг листа – Прв уписен рок 2020-Студиска програма по менаџмент во услужен сектор – Приватна квота

Прелиминарна ранг листа – Прв уписен рок 2020-Студиска програма по менаџмент во услужен сектор – Специјални услови

Прелиминарна ранг листа – Прв уписен рок 2020-Студиска програма по Осигурување – Дошколување

Прелиминарна ранг листа – Прв уписен рок 2020-Студиска програма по Туризам – Дошколување