Прелиминарна ранг листа – Трет уписен рок 2020

Прелиминарна ранг листа – Трет уписен рок 2020

Прелиминарна ранг листа – Трет уписен рок 2020-Студиска програма за гастрономија – Приватна квота

Прелиминарна ранг листа – Трет уписен рок 2020-Студиска програма за туризам – Државна квота

Прелиминарна ранг листа – Трет уписен рок 2020-Студиска програма за туризам – Приватна квота

Прелиминарна ранг листа – Трет уписен рок 2020-Студиска програма за туризам – Специјални услови

Прелиминарна ранг листа – Трет уписен рок 2020-Студиска програма за хотелско-ресторантски менаџмент – Државна квота

Прелиминарна ранг листа – Трет уписен рок 2020-Студиска програма за хотелско-ресторантски менаџмент – Специјални услови

Прелиминарна ранг листа – Трет уписен рок 2020-Студиска програма за царина и шпедиција – Специјални услови