Прелиминарна ранг листа – Втор уписен рок 2020

Прелиминарна ранг листа – Втор уписен рок 2020

Прелиминарна ранг листа – Втор уписен рок 2020-Study program for Customs and Freight – Forwarding – English – Државна квота

Прелиминарна ранг листа – Втор уписен рок 2020-Студиска програма за гастрономија – Вонредни

Прелиминарна ранг листа – Втор уписен рок 2020-Студиска програма за гастрономија – Државна квота

Прелиминарна ранг листа – Втор уписен рок 2020-Студиска програма за осигурување – Државна квота

Прелиминарна ранг листа – Втор уписен рок 2020-Студиска програма за туризам – Државна квота

Прелиминарна ранг листа – Втор уписен рок 2020-Студиска програма за хотелско-ресторантски менаџмент – Вонредни

Прелиминарна ранг листа – Втор уписен рок 2020-Студиска програма за хотелско-ресторантски менаџмент – Државна квота

Прелиминарна ранг листа – Втор уписен рок 2020-Студиска програма за царина и шпедиција – Приватна квота

Прелиминарна ранг листа – Втор уписен рок 2020-Студиска програма по менаџмент во услужен сектор – Вонредни

Прелиминарна ранг листа – Втор уписен рок 2020-Студиска програма по менаџмент во услужен сектор – Приватна квота