Проф.д-р Јове Кекеновски (Измени) Соопштение за заверка на оценки во индекс