Проф. Д-р Татјана Димоска, Резултати од втора декада – јунска сесија