Промена на часот за предавања – Безбедност во туризмот Поправен колоквиум – Проф.д-р Пере Аслимоски

Промена на часот за предавања – Безбедност во туризмот Поправен колоквиум – Проф.д-р Пере Аслимоски

Поправниот колоквиум по предметот КРИМИНОЛОГИЈА кај Проф.д-р Пере Аслимоски ќе се одржи во Четврток (16.05.2019) во 12:00 часот.
Проф.д-р Пере Аслимоски