Промена на часот за предавања – Безбедност во туризмот

Промена на часот за предавања – Безбедност во туризмот

Се известуваат студентите кои во летниот семестар 2018/2019 го слушаат предметот БЕЗБЕДНОСТ ВО ТУРИЗМОТ кај Проф.д-р Пере Аслимоски дека предавањата во Петок (17.05.2019) ќе започнат од 09:00 часот.
Проф.д-р Пере Аслимоски