Прв академски час на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид