Прв колоквиум кај проф. Д-р Ивица Смиљковски

Прв колоквиум кај проф. Д-р Ивица Смиљковски

Првите колоквиуми кај проф. Д-р Ивица Смиљковски ќе се одржат на ден 05.05.2021 (среда), Фискален систем во 10 часот и Транспорт и осигурување во меѓународна трговија во 12 часот.