Прва Меѓународна Конференција на тема „Инклузивно осигурување”, 1-ви и 2-ри Септември

Прва Меѓународна Конференција на тема „Инклузивно осигурување”, 1-ви и 2-ри Септември

По иницијатива на Проф. Климе Попоски и со подршка на признати меѓунардони организации како што се:
– International Association of Insurance Supervisors, – Munich Re Foundation – Access to Insurance Initiative – Micro Insurance Network – Insurance Supervision Agency from Slovenia
во периодот 1-ви и 2-ри Септември ќе се одржи Прва Меѓународна Конференција на тема „Инклузивно осигурување“ за регионот на Централна, Источна и Југоисточна Европа и Транскавкаски земји.
Конференцијата ќе биде online и е отворена за сите заинтересирани. Ги охрабруваме посебно студентите на насоката Осигурување да се пријават и учествуваат.
Во прилог на оваа објава дадена е Програмата на Конференцијата, како и линкот за регистрација: www.munichre-foundation.org/en/Inclusive_insurance/Learning_Sessions/2021_CEET.html