Распоред за полагање прв колоквиум – Социологија – Проф.д-р Пере Аслимоски