Резултати јунска сесија (прва декада) кај Доц.Д-р Лариса Василеска

Резултати јунска сесија (прва декада) кај Доц.Д-р Лариса Василеска

*РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПТИТИЕ И КОЛОКВИУМИТЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ КРИМИНАЛИТЕТ И ДЕТЕКЦИЈА И ЦАРИНСКО КАЗНЕНО ПРАВО 17.06.2020 (ПРВА ДЕКАДА) *

Студенти кои полагаа колоквиум Криминалитет и детекција (колоквиумот е положен со освоени 22 поени)
1. 16531 34
2. 16722 12
3. 16764 30
4. 16782 12
5. 16873 5

Студенти кои го положија испитот Царинско казнено право
1. 16288 6
2. 17027 6

Предметен наставник
Доц.Д-р Лариса Василеска