Резултати од 1 колоквиум по Претприемништво и закажување поправен колквиум