Резултати од дополнителниот испит кај Проф.д-р Јованка Билјан

Резултати од дополнителниот испит кај Проф.д-р Јованка Билјан

Резултати од дополнителниот испит во Номвриска сесија 2019 кај Проф.д-р Јованка Билјан, одржан на 17.12.2019:
1. 15589 6 (шест)
2. 16299 6 (шест)
Предметен Професор: Проф.д-р Јованка Билјан Охрид, 23.12.2019