Резултати од испит втора декада одржан на 6-ти јули 2020 год. кај проф. Д-р Аврамоски