Резултати од испитите кај проф. Д-Р Митре Аврамоски ., септемвриска сесија втора декада