Резултати од испитите кај проф. д-р Снежана Дичевска во априлскиот испитен рок