Резултати од испитите од втора декада кај проф. д-р Ивица Смиљковски одржани на ден 22.09.2020