Резултати од испитите во септемвриска сесија 2020 год прва декада кај проф. Аврамоски