Резултати од испитити по предметите Вовев во осигурување и Финансиски менаџмент и увид

Резултати од испитити по предметите Вовев во осигурување и Финансиски менаџмент и увид

Резултати од испитити по предметите Вовев во осигурување и Финансиски менаџмент и увид во тестовите ќе има на ден 13.09.2019 (петок) во 16 часот.