Резултати од испитот по предметот Информациски технологии одржан на ден 19.04.2019